Bosé karmelitky
Karmel Matky Boží - klášter bosých karmelitek v Dačicích
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Telč | Dačice
http://www.karmelitky.cz/

Bosé Karmelitky Praha
[Ostatní stránky]
Diecéze Brno | děkanát Telč | Dačice
http://bosekarmelitky.cz/

Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Kutná Hora - Poděbrady | Kutná Hora
http://www.cgym-kh.cz/

Církevní mateřská škola České Budějovice
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.eucharistie-paramenta.cz/default.asp?lang=cz&id=76&idc=107

Církevní mateřská škola U Sv. Josefa
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.sweb.cz/cms-josef/

Církevní střední odborná škola Bojkovice
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Uherský Brod | Bojkovice
http://www.csosboj.uhedu.cz/

Církevní střední varhanická škola Opava
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Opava | Opava u Panny Marie
http://www.csvs-opava.cz/

Církevní střední zdravotnická škola
Brno, Grohova 14/16
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://web.telecom.cz/cszsgrohova/

Cisterciačky
Klášter Porta Coeli
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Tišnov | Předklášteří
http://www.portacoeli.cz/

Conregatio Jesu
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát Strakonice | Štěkeň
http://congregatio-jesu.tode.cz

Cyrilometodějská církevní základní škola
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cmczs.org/

Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium
Lerchova 63, Brno
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cmsps.cz/

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.kongregacefdc.cz/

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
[Oficiální katolické stránky]
Celostátní
http://www.vincentky.cz/

Českomoravská provincie sester premonstrátek
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.premonstratky.cz/

Dívčí katolická škola
Vítkova 12, Praha 8 - Karlín
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát IV. pražský | Praha - Karlín (u kostela sv. Cyrila a Metoděje)
http://www.webpark.cz/dks/

Dům u Svaté Rodiny
Církevní domov pro žákyně středních škol, Brno
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.raz-dva.cz/dumusvr/

Františkánky
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://sweb.cz/frantiskanky/

Chudé školské sestry naší Paní
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.skolskesestry.cz/

Institut františkánských studií
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://web.katolik.cz/ifs/

Katalóg slovenských farských úradov
Katalóg slovenských farských úradov, rehoľných a iných spoločenstiev, cirkevných škôl a pod...
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.farskyurad.sk

Katolický domov studujících Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://kds.op.cz/

Klarisky
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.klarisky.cz

Klarisky - kapucínky
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Šternberk | Šternberk
http://www.kapucinky.kapucini.cz/

Klášter cisterciaček v Magdenau, Švýcarsko
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.kloster-magdenau.ch/

Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.moniales.praha.op.cz/

Klášter premonstrátek Doksany
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.klasterdoksany.cz/

Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.volny.cz/kvpzr/

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.boromejky.cz/

Kongregace Milosrdných sester svatého Františka
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.frantiskanky.cz

Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Kroměříž | Kroměříž - Panna Maria
http://www.klaster-km.cz/

Kongregace sester Dominikánek
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.dominikanky.cz

Kongregace sester Karmelitánek - „Institut Naší Paní z Karmelu
[Katolické stránky]
Celostátní
http://karmel.stipa.cz/

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
Společenství řeholních sester.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.kmbm.cz

Kongregace sester Nejsvětější svátosti
Zhotovujeme bohoslužebná roucha, pluviály, dalmatiky, alby, kněžské a jáhenské štoly, kněžské košile, kleriky, oblečení pro ministranty, drobné kostelní prádlo (korporály, purifikatoria, lavaba), křestní roušky, oltářní plátna, vela, antipendia. Rovněž zh
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.eucharistie-paramenta.cz/

Kongregace sester služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté
[Ostatní stránky]
Celostátní
http://www.sestry-sluzebnice-npm.cz

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
[Ostatní stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cyrilky.cz/

Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.sedesestry.cz/

Kongregace Školských sester de Notre Dame
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.notredame.cz

Konvent sester Alžbětinek v Brně
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.alzbetinky.webnode.cz

Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Frýdek | Jablunkov
http://www.alzbetinky.jablunkov.cz/

Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.kdm.cz/

Ludmila Jana Pospíšilová, osobní stránky
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.volny.cz/ludmilaosf/

Malé sestry Ježíšovy
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.male-sestry-jezisovy.cz/

MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ - minoritky
[Ostatní stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Opava
http://www.smfo.cz/

Mnišky Dominikánky Znojmo
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Znojmo
http://www.mnisky.op.cz

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.nmskb.cz/

Paulínky
Dcery sv. Pavla, kongregace, jejímž úkolem je hlásat evangelium prostřednictvím sdělovacích prostředků.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.paulinky.cz/

Paulínky - ve službě evangelia
Paulínky - online knihkupectví Web svatého Pavla Teologie těla - Povolání k lásce
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.paulinky.cz/

Řád karmelitánů
[Oficiální katolické stránky]
Celostátní
http://www.karmel.cz

Řeholní institut rozjímavých sester sv. Dominika
[Katolické stránky]
Celostátní
http://op.cz/body.html?a=7&cl=51&m=2&mm=59

Salesiánky - Dcery Panny Marie Pomocnice
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.fma.cz/

Sestry Benediktinky
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.benediktinky.cz

Sestry Dítěte Ježíše
Kongregace Sester Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-Líšeň
http://rad.katolik.cz/sdj/

Sestry Dobrého pastýře
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Ostrava
http://www.sestrydobrehopastyre.cz/

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie
Ženský řeholní III. řád Sv. Františka z Assisi
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.sestry-nppm.cz

Sestry sv. ALžběty
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Krnov | Krnov
http://alzbetanky.webnode.cz/

Sestry sv. Hedviky
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Znojmo | Břežany u Znojma
http://www.hedvicky.cz/

Sestry Učednice Božského Mistra
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.sweb.cz/pddm/

Sestry voršilky
Římské unie řádu sv. Voršily v České republice
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.vorsilky.zde.cz/

Společnost sester Ježíšových
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.ssj-centrum.com/

Školské sestry sv. Františka
[Katolické stránky]
Celostátní
http://web.iol.cz/sestry-osf/

Vranov u Brna
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, poutní místo, farnost, Pauláni, Školské sestry.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Vranov u Brna
http://www.dc-vranov.cz

Základní škola sv. Voršily v Olomouci
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.zcsol.cz/

Základní škola sv. Voršily v Praze
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.volny.cz/zcs.ostrovni/