Akademická farnost Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.salvator.farnost.cz

Akademické týdny
Prázdninové přednáškové týdny v Novém Městě nad Metují.
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Náchod | Nové Město nad Metují
http://www.akademicketydny.info

Apologia
Co se vám nelíbilo na katolické církvi a báli jste se zeptat.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://apo-logia.blogspot.com/

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Kroměříž | Kroměříž - svatý Mořic
http://www.agkm.cz/

Arcibiskupské gymnázium v Praze
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.arcig.cz/

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.knezskyseminar.cz

Arcibiskupský seminář Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.arcs.cuni.cz/

BiGystranti - ministranti Biskupského gymnázia v Brně
Stránky klubu BiGystranti, který tvoří společenství ministrantů na Biskupském gymnáziu v Brně, kromě toho, že představují jednotlivé BiGystranty a činnost jejich klubu, informují také o akcích na Biskupském gymnáziu i v celé Brněnské diecézi.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.bigystranti.org/

Biskupské gymnázium Bohosudov
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Teplice | Bohosudov
http://www.biskupske-gymnazium.cz/

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Hradec Králové | Hradec Králové I
http://www.bisgymbb.cz/

Biskupské gymnázium Brno
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.bigy.cz/

Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna
České Budějovice
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.bigy-cb.cz/

Biskupské gymnázium Letovice
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Boskovice | Letovice
http://www.bigyletovice.cz/

Biskupské gymnázium Ostrava-Zábřeh
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Ostrava | Ostrava-Zábřeh
http://www.b-g.cz/

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou-I
http://www.bigyzr.cz/

Bratrská škola
Církevní základní škola s rozšířenou výtvarnou výchovou
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.bratrska.cz/

BRNĚNSKÉ ANGELIKUM
křesťanská filozofie, teologie svatého Tomáše Akvinského, dílo svatého Tomáše, duchovní život, výtvarné umění, divadlo THEATRUM DIVINUM, křesťanská sociologie, sociální učení církve, časopis ROSA MYSTICA - pro duchovní život.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cormierop.cz

Caritas
Vyšší odborná škola sociální Olomouc
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.caritas-vos.cz

Centrum pro katechezi Olomouc
[Oficiální katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | Celodiecézní
http://www.ado.cz/katechete

Cesty katecheze
Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.cestykatecheze.cz/

Církev a Internet
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.internet.hypernet.cz/

Církevní dětský domov Emanuel
Stará Ves u Přerova
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Přerov | Stará Ves u Přerova
http://emanuel.charita.cz/

Církevní dětský domov Emanuel Stará Ves
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Přerov | Stará Ves u Přerova
http://emanuel.charita.cz/

Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Kutná Hora - Poděbrady | Kutná Hora
http://www.cgym-kh.cz/

Církevní gymnázium v Plzni
[Katolické stránky]
Diecéze Plzeň | vikariát Plzeň - město
http://www.cg-plzen.cz/

Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s.
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.zusharmonie.cz/

Církevní konzervatoř Opava
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Opava
http://www.konzervator.cz/

Církevní mateřská škola České Budějovice
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.eucharistie-paramenta.cz/default.asp?lang=cz&id=76&idc=107

Církevní mateřská škola Radost
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Kladno | u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno
http://www.volny.cz/cms_radost/

Církevní mateřská škola U Sv. Josefa
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.sweb.cz/cms-josef/

Církevní speciální škola Don Bosco
Základní a mate?ská škola pro vadn? mluvící
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.don-bosco.wz.cz/

Církevní střední odborná škola Bojkovice
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Uherský Brod | Bojkovice
http://www.csosboj.uhedu.cz/

Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí
[Katolické stránky]
Diecéze Plzeň | vikariát Plzeň - jih | Spálené Poříčí
http://www.csos.cz/

Církevní střední varhanická škola Opava
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Opava | Opava u Panny Marie
http://www.csvs-opava.cz/

Církevní střední zdravotnická škola
Brno, Grohova 14/16
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://web.telecom.cz/cszsgrohova/

Církevní studentský domov Petrinum
Brno, Veveří 15
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.volny.cz/petrinum/

Církevní základní škola a mateřská škola Archa
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Benešov | Benešov
http://www.archa.banet.cz/

Církevní základní škola Hradec Králové
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Hradec Králové | Hradec Králové I
http://www.czshk.cz/

Církevní základní škola Orbis-Pictus
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát Tábor | Tábor
http://www.volny.cz/orbis-pictus/

Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Opava | Hradec nad Moravicí
http://czs.proit.cz/

Církevní základní škola v Kroměříži
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Kroměříž | Kroměříž - svatý Mořic
http://www.czs-km.cz/

Církevní základní škola Zlín
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Zlín | Zlín
http://www.sweb.cz/czs.zlin/

Cyrilometodějská církevní základní škola
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cmczs.org/

Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium
Lerchova 63, Brno
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cmsps.cz/

Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc | Olomouc - svatý Michal
http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Prostějov | Prostějov - Povýšení svatého Kříže
http://www.cmg.prostejov.cz/

Časopis Duha
DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dvacetiletou tradicí. DUHA je katolický časopis pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ.
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Prostějov | Prostějov - Povýšení svatého Kříže
http://www.mojeduha.cz

Česká katolické biblické dílo
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc | Dolany u Olomouce
http://www.bible-cz.org/

Česká křesťanská akademie
[Ekumenické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.studovna.cz/cka/

Diakonie ČCE - Středisko Ratolest v Praze 10
Stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením, pomocná škola
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.ratolest.wz.cz/

Dívčí katolická střední škola Praha 1
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.divciskola.cz

Dívčí katolická škola
Vítkova 12, Praha 8 - Karlín
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát IV. pražský | Praha - Karlín (u kostela sv. Cyrila a Metoděje)
http://www.webpark.cz/dks/

Dívčí katolická škola Modřice
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Modřice | Modřice
http://www.dksmodrice.skolniweb.cz/

Dům u Svaté Rodiny
Církevní domov pro žákyně středních škol, Brno
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.raz-dva.cz/dumusvr/

Evangelická akademie
Vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.eapraha.cz/

Evangelická akademie Brno
Církevní střední zdravotnická škola, Vyšší odborná škola sociálně právní
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://eabrno.cz/

Evangelická akademie Náchod
Střední odborná škola sociální
[Křesťanské stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Náchod | Náchod
http://www.cbox.cz/akademie/

Evangelikální teologický seminář
Vyšší odborná škola teologická
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.etspraha.cz/

Exercicie na moři
Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů. Výjimečné zážitky (nejen duchovní), budování kolektivu, duchovní růst a sebepoznání.
[Křesťanské stránky]
Zahraniční
http://www.loweold.com

Gymnázium Varnsdorf
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Děčín | Varnsdorf
http://www.bgv.cz/

Husův institut teologických studií, c.p.o.
Vysoká škola charitativní a misijní práce, Vyšší odborná škola teologie a pastorace, Teologické minimum
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.hits.zde.cz/

iEncyklopedie.cz
Zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.iencyklopedie.cz/

Institut františkánských studií
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://web.katolik.cz/ifs/

Institut sv. Kosmy a Damiána
Institut sv. Kosmy a Damiána se zaměřuje na studium teologie východního křesťanství.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.institutsvkosmyadamiana.ic.cz

Jabok
Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.jabok.cz

Jazykové gymnázium Václava Jana Tomáška
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Chrudim | Skuteč
http://www.jagy.cz/

Katalóg slovenských farských úradov
Katalóg slovenských farských úradov, rehoľných a iných spoločenstiev, cirkevných škôl a pod...
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.farskyurad.sk

Katechetická sekce ČBK
[Katolické stránky]
Celostátní
http://katechet.cirkev.cz/

Katechetické centrum Biskupství brněnského
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | Celodiecézní
http://www.biskupstvi.cz/kc/

Katechetické středisko Arcibiskupství pražského
[Oficiální katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://adks.apha.cz/

Katecheze.cz ...aneb katecheté katechetům
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.katecheze.cz

Katolická dogmatika
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.kaplnka.sk/dogmatika/

Katolická teologická fakulta Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.ktf.cuni.cz/

Katolické gymnázium Třebíč
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Třebíč | Třebíč-město
http://www.kgtrebic.cz/

Katolický domov studujících Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://kds.op.cz/

Konzervatoř Evangelické akademie Kroměříž
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Kroměříž | Kroměříž - svatý Mořic
http://www.ckonz.cz

Kostely.BK - Učící se církev
Rubrika obsahuje nedělní a sváteční liturgické texty bohoslužby slova včetně komentářů k nim. Na texty navazují vypracovaná témata podle projektu českých a moravských biskupů - “Učící se církev”.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Blansko
http://www.kostely.bk.cz/category/projekt-ucici-se-cirkev/

Křesťanská morálka
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://ktf.cuni.cz/~skoblik/

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát IV. pražský | Praha - Karlín (u kostela sv. Cyrila a Metoděje)
http://www.kppp.cz/

Křesťanská základní škola Jihlava
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Jihlava | Jihlava-sv.Jakub
http://www.kzs.ji.cz

Křesťanská základní škola Nativity
Druhý stupeň základní školy pro nadané ale znevýhodněné děti.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Děčín | Děčín I
http://www.nativity.cz

Křesťanské gymnázium
Praha 10, Hostivař
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát IV. pražský
http://www.krestanskegymnazium.wz.cz/

Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.kdm.cz/

Lauderovy školy při Židovské obci v Praze
Základní škola Gur Arje, Gymnázium Or Chadaš
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.lauder.cz/

ManHuProjekt - námety pre vyučovanie predmetu Nábožeská výchova
Školská katechéza, vyučovanie náboženstva, náboženská výchova, námety na stretká, biblická olympiáda - to všetko je na našom webe.
[Křesťanské stránky]
Zahraniční
http://manhu.xm.com

Moravsko-slezská křesťanská akademie
[Ekumenické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.mska.biz/

Náboženská pedagogika celistvé výchovy
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://pedagogika.archa.info/

Nesvátostná manželství
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.nesvatostnamanzelstvi.wz.cz/

Neuvěřitelný svět BiGy
Zpravodajský studentský weblog studentstva na Biskupském gymnáziu v Letovicích.
[Ostatní stránky]
Diecéze Brno | děkanát Boskovice | Letovice
http://bigydan.blog.cz

Rozbor katolické nauky, liturgie, komentáře k bibli
Tato rubrika je vypracovávaná podle projektu „Učící se církev“. Nový článek, každý týden..
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.kostely.bk.cz/uvody

Stojanovo gymnázium Velehrad
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Uherské Hradiště | Velehrad
http://www.sgv.cz/

Střední odborná škola sociální v Jihlavě
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Jihlava | Jihlava-Matky Boží
http://www.sosmb.ji.cz/

Střední odborné učiliště Adolpha Kolpinga
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou-I
http://www.souak.cz/

Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola sv. Anežky České
Odry, 1. máje 37
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Bílovec | Odry
http://www.cssodry.cz/

Studijní obor Humanitní studia
Cyrilometodějská fakulta UP Olomouc.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc | Olomouc - svatý Michal
http://www.humanistika.upol.cz/

Svatojánská kolej
Vyšší odborná škola pedagogická
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Beroun | Beroun
http://www.svatojanskakolej.cz/

Škola Ječná
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II, Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů, Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.skolajecna.unas.cz/

Teologický fakulta Jihočeské univerzity
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.tf.jcu.cz/

Teologický konvikt Olomouc
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc | Olomouc - svatý Michal
http://web.katolik.cz/konvikt/

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Jílové | Sázava - Černé Budy
http://ts.casd.cz/

Teologie.cz
Portál pro odbornou teologii
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.teologie.cz

Veselá škola
Církevní základní škola, církevní základní um?lecká škola
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.veselaskola.cz/

Vesmír, diecézní centrum života mládeže
Oficiální stránky DCŽM Vesmír. Zájímavé akce, palubní deník, vše o týmu, vzdělávací kurz animátorů. No prostě vše o Vesmíru.
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Rychnov | Deštné v Orlických horách
http://www.vesmir.signaly.cz

Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.elabs.com/van/

Vysokoškolské katolické hnutí ČR
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.vkhcr.org/

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc
Studentská farnost u chrámu Panny Marie Sněžné.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc | Olomouc - svatý Michal
http://www.katolik.cz/vkhol/

Vysokoškolské katolické hnutí Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://praha.vkhcr.org/

Vyšší odborná škola misijní a teologická
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Kolín | Kolín
http://www.vosmt.cz/

Vyšší odborná škola publicistiky
Praha 1, Opatovická 18
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.vosp.cz

Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.dorkas.cz/

Základní katolická škola majora Rudolfa Háska
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Liberec | Jablonec nad Nisou
http://www.sweb.cz/zks.r.haska/

Základní škola Maltézských rytířů
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Kladno | u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno
http://www.czskladno.info/

Základní škola při Biskupském gymnáziu Bohosudov
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Teplice | Bohosudov
http://www.zs-bgb.cz/

Základní škola Salvátor
Církevní škola ve Valašském Mezi?ící
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí
http://www.zs-salvator.cz/

Základní škola SION J. A. Komenského
[Křesťanské stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Hradec Králové | Hradec Králové I
http://www.zs.sion.cz

Základní škola sv. Voršily v Olomouci
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.zcsol.cz/

Základní škola sv. Voršily v Praze
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.volny.cz/zcs.ostrovni/

Základní škola sv. Zdislavy Kopřivnice
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Nový Jičín | Kopřivnice
http://www.zdislava.net/

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Frýdek | Frýdek
http://www.zusdh.cz/

Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu
[Ostatní stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.zusvarhanicka.cz/

Zuzana Ujhelyiová
Stránky studentky KTF UK.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.zuzanaujhelyiova.estranky.cz/