30 dní modliteb za svět islámu
Česká verze online příručky k celosvětové modlitební iniciativě, diskusní fórum.
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.30-dni.net

Ano míru, ne válce
FB skupina ANO MÍRU, NE VÁLCE sdružuje všechny lidi dobré vůle, kterým nejsou lhostejné války a utrpení ve světě a kteří chtějí v rámci svých možností šířit MÍR a porozumění ve svém blízkém i širokém okolí.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.facebook.com/groups/anomiru/

Bible - biblické testy, kvízy
Bible hrou
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.biblehrou.cz/

Bible kralická
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/

Bible kralická, text
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.bible.cz

Bible Quiz 2.0
Biblický kvíz pro procvičení znalostí Starého a Nového zákona.
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://biblequiz.wz.cz

Biblenet.cz
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.biblenet.cz

Bohoslužby v ČR
Přehled římskokatolických bohoslužeb v České republice dostupných na internetu.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://bohosluzby.venku.cz/

Bohoslužby ve vikariátu Liberec
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Liberec
http://bohosluzby.rkc-lbc.cz/

Breviář
Liturgie hodin
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.ebreviar.cz/

Dílna Všech svatých
Dílna vytváří zejména mozaiky do kaplí a kostelů. Činnost dílny se zaměřuje na průsečík oblastí liturgie, architektury a umění.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://vsechsvatych.cz/

Dobré jitro
Stránka plná citátů, příběhů a tapet, které Vás donutí přemýšlet o životě.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.dobrejitro.cz

Exercicie na moři
Duchovně - adrenalínová pouť pod vedením zkušených duchovních a námořních kapitánů, kteří Vám pod vedením Ducha svatého umožní poznat dálky moří a hlubiny vlasního nitra. Bůh ocení odvážné srdce, úsměv na tváři i kapku potu.
[Křesťanské stránky]
Celostátní
http://www.loweold.com

Exercicie na moři
Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů. Výjimečné zážitky (nejen duchovní), budování kolektivu, duchovní růst a sebepoznání.
[Křesťanské stránky]
Zahraniční
http://www.loweold.com

In adiutorium - hudba k české liturgii hodin
Projekt směřující k vytvoření hudebních materiálů umožňujících zpívat alespoň části české katolické liturgie hodin. Noty ke stažení, odkazy na další stránky s notami a na knižní publikace, tematický blog, tipy na místa, kde lze zpívanou liturgii hodin.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.inadiutorium.cz

Kapky, stránky služebníků Božího slova
Kázání, promluvy, inspirace.
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.kapky.eu

Kompletář, modlitba před spaním
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.itbreviar.cz/

Kostely.BK - Učící se církev
Rubrika obsahuje nedělní a sváteční liturgické texty bohoslužby slova včetně komentářů k nim. Na texty navazují vypracovaná témata podle projektu českých a moravských biskupů - “Učící se církev”.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Blansko
http://www.kostely.bk.cz/category/projekt-ucici-se-cirkev/

Krása Liturgie
Internetový portál s cílem zprostředkovat poznání a pochopení mešní liturgie tradičního římského ritu - Tridentské Mše Svaté a tak druhým lidem pomoci ke zbožnějšímu a kvalitnějšímu životu.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Blansko
http://www.krasaliturgie.cz/

Kruciáta
Kruciáta - modlitební úsilí za záchranu nenarozených dětí
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.kruciata.cz/

Liturgia hodín
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.breviar.sk/

Liturgický kalendář
Program ke stažení.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://download.katolik.cz/kalendar/

Liturgie hodin - dominikánský breviář
Dominikánský breviář si ponechal původní překlad.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://breviar-op.cz/default.htm

Mapa bohoslužeb
Přehledná databáze kostelů, modliteben, bohoslužeb a mší svatých.
[Ekumenické stránky]
Celostátní
http://www.mapabohosluzeb.cz

Modlitba za školu
Jóó tak tohle je ta správná stránka, na kterou by ses měl podívat pokud chceš něco udělat pro svoji školu a své spolužáky. Vřele doporučuji
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Jilemnice | Jilemnice
http://www.modlitba.vitej.net

Modlitba.cz
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.modlitba.cz

Modlitby matek farnosti Frýdek
Stránky společenství Modlitby matek farnosti Frýdek.
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Frýdek | Frýdek
http://www.modlitbymatek.wz.cz

Modlitby za mír a SOS modlitby
Modlitby za mír na Ukrajině a ve světě, SOS modlitby
[Ostatní stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Frýdek | Frýdek
http://www.simeon.cz/clanky/Modlitby-za-mir-a-SOS-modlitby/

Nová Bible Kralická
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.nbk.cz/

Paulínky - ve službě evangelia
Paulínky - online knihkupectví Web svatého Pavla Teologie těla - Povolání k lásce
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.paulinky.cz/

Posvátný Prostor
Každodenní modlitba online.
[Oficiální katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.modlitba.net

Posvátný prostor
Každodenní modlitba online.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.modlitba.net

Pramene, homiletické pomůcky
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.homily-service.sk/

Přehled římskokatolických bohoslužeb ČR
[Katolické stránky]
Celostátní
http://bohosluzby.venku.cz/

Přímluvy - Všeobecná modlitba věřících
Na této stránce Břevnovského kláštera jsou ke stažení mešní přímluvy především pro neděle a významné svátky.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát II. pražský | Praha - Břevnov (u kostela sv. Markéty)
http://www.brevnov.cz/CS/3primluvy.php

Revue Theofil
Křesťanské revue po podporu života z víry - věrouka, spiritualita, patristika, religionistika, umění a kultura.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://revue.theofil.cz

Rozbor katolické nauky, liturgie, komentáře k bibli
Tato rubrika je vypracovávaná podle projektu „Učící se církev“. Nový článek, každý týden..
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.kostely.bk.cz/uvody

Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce
Stránky farnosti Velký Újezd u Olomouce, informace o historii, aktivitách, opravách.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc | Velký Újezd u Olomouce
http://www.farnostvelkyujezd.wz.cz/

Seznam mší v okolí Halenkovic
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Zlín | Halenkovice
http://www.mujweb.cz/www/mse/

Slova pro potěchu duše
Slova pro potěchu duše - slova povzbuzení nejen pro seniory na webu pro aktivní třetí věk Simeon.cz s možností jejich zasílání na e-mail nebo mobil.
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Zlín | Halenkovice
http://www.simeon.cz/clanky/Slova-pro-potechu-duse/

Spoločenstvo Jakubčatá
Komunita nielen slovákov pri kostole sv. Jakuba v Brne
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-sv.Jakub
http://www.jakubcata.eu

Theophilos - biblický software
[Křesťanské stránky]
Zahraniční
http://www.theophilos.sk/