Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR
[Ostatní stránky]
Celostátní
http://www.exarchat.cz/

Institut sv. Kosmy a Damiána
Institut sv. Kosmy a Damiána se zaměřuje na studium teologie východního křesťanství.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.institutsvkosmyadamiana.ic.cz

Katalóg slovenských farských úradov
Katalóg slovenských farských úradov, rehoľných a iných spoločenstiev, cirkevných škôl a pod...
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.farskyurad.sk

Pramene, homiletické pomůcky
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.homily-service.sk/

Řeckokatolická farnost Hradec Králové
[Křesťanské stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Hradec Králové
http://www.farnosthk.wbs.cz/

Řeckokatolická farnost Jihlava
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Jihlava | Jihlava-Matky Boží
http://rkfjihlava.xf.cz/

Řeckokatolická farnost Karviná
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Karviná | Karviná
http://mujweb.cz/www/reckokatolicka.farnost.karvina/

Řeckokatolická farnost Olomouc
Společenství řeckokatolíků v Přerově
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc
http://www.reckokatolici.php5.cz/