ACET Česká republika
AIDS, péče, vzdělávání, vyučování.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Chrudim | Hlinsko
http://acet.wz.cz/

Ackermann-Gemeinde
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.ackermann-gemeinde.de/

Adopce na dálku®
Projekt Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové
[Ostatní stránky]
Diecéze Hradec Králové
http://adopce.hk.caritas.cz/

Akademické týdny
Prázdninové přednáškové týdny v Novém Městě nad Metují.
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Náchod | Nové Město nad Metují
http://www.akademicketydny.info

Ano míru, ne válce
FB skupina ANO MÍRU, NE VÁLCE sdružuje všechny lidi dobré vůle, kterým nejsou lhostejné války a utrpení ve světě a kteří chtějí v rámci svých možností šířit MÍR a porozumění ve svém blízkém i širokém okolí.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.facebook.com/groups/anomiru/

Aqua Vitae - Poradna pro ženy v tísni
Bezplatná linka pomoci: 800 108 000
[Křesťanské stránky]
Celostátní
http://www.linkapomoci.cz

Arcidiecézní muzeum Olomouc
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.olmuart.cz/AM/am.htm

Archa Community
Občanské sdružení usilující o vytvoření prostoru založeného na křesťanských zásadách, ve kterém spolu sdílejí život postižení, zvláště děti a mládež, s dobrovolnými průvodci.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.archa-community.cz

Asociace kolegiií katolických lékařů ČR
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://web.telecom.cz/AKKL/

Betlémské světlo
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.betlemskesvetlo.cz/

BRNĚNSKÉ ANGELIKUM
křesťanská filozofie, teologie svatého Tomáše Akvinského, dílo svatého Tomáše, duchovní život, výtvarné umění, divadlo THEATRUM DIVINUM, křesťanská sociologie, sociální učení církve, časopis ROSA MYSTICA - pro duchovní život.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cormierop.cz

Cantores Cordis
Sbor Cantores Cordis je chrámovým sborem při římskokatolické farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 – Královských Vinohradech. Jsme společenství asi 25-ti lidí, jehož hlavním posláním je služba farnosti.
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát III. pražský | Praha - Vinohrady (u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně)
http://www.cantorescordis.cz/

Centrum pro rodinný život Olomouc
[Oficiální katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | Celodiecézní
http://www.rodinnyzivot.cz/

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého
Facebooková stránka Centra pro rodinu Biskupství královéhradeckého
[Ostatní stránky]
Diecéze Hradec Králové
http://https://www.facebook.com/RodinyDiHK/

Centrum pro rodinu Prostějov
Centrum pro rodinu v Prostějově je pobočkou pastoračního Centra pro rodinný život Olomouc při Arcibiskupství olomouckém. Centrum je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství a rodiny.
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Prostějov | Prostějov - Povýšení svatého Kříže
http://cprpv.ic.cz

CSI, křesťanská organizace pro lidská práva
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Přerov | Přerov - Předmostí
http://www.csi-cr.cz/

Cyklistická pouť do Mariazell
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Uherský Brod | Uherský Brod
http://www.cyklopoute.cz/

Česká biblická společnost
[Ekumenické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.dumbible.cz

Česká katolické biblické dílo
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc | Dolany u Olomouce
http://www.bible-cz.org/

Česká křesťanská akademie
[Ekumenické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.studovna.cz/cka/

Česká křesťanská akademie Humpolec
[Ekumenické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Havlíčkův Brod - Humpolec | Humpolec
http://www.mujweb.cz/spolecnost/ckahumpolec/

Česká křesťanská akademie Strážnice
[Ekumenické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Veselí nad Moravou | Strážnice - Panna Maria
http://mujweb.cz/www/ckastraznice/

Česká křesťanská akademie Vrchlabí
[Ekumenické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Trutnov | Vrchlabí
http://web.quick.cz/cka.vrchlabi/

Česká misie Chicago
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://ceskamisie.home.comcast.net/

Česká misie Mnichov, Německo
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.misie-nemecko.com/

Česká misie v Mnichově
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.misie-nemecko.com/

České velkopřevorství vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského
Lazariánská pomocná služba - www.lazaruscz.cz
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.oslj.cz/

Českomoravská Fatima Koclířov
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Litomyšl | Koclířov u Svitav
http://www.cm-fatima.cz/

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové
Webové stránky Centra pro seniory královéhradecké diecéze s nabídkou aktivit pro seniory, animátory seniorů a prarodiče s vnoučaty
[Oficiální katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | Celodiecézní
http://www.dcshk.cz

Diecézní církevní soud v Brně
[Oficiální katolické stránky]
Diecéze Brno | Celodiecézní
http://www.cirkevnisoud.biskupstvi.cz

Digitus, o.s.
Jsme občanské sdružení vzniklé při farnosti sv. Jiljí v Hořovicích.
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Beroun | Hořovice
http://www.osdigitus.cz/

Dílna Všech svatých
Dílna vytváří zejména mozaiky do kaplí a kostelů. Činnost dílny se zaměřuje na průsečík oblastí liturgie, architektury a umění.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://vsechsvatych.cz/

Divadlo Miriam
Divadelní společnost Petrklíč.
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.volny.cz/divadlo.miriam/

Dominanty - nadační fond
Nadační fond na pomoc ohroženým památkám.
[Ostatní stránky]
Diecéze Plzeň
http://dominanty.cz

Drobná sakrální architektura v Brně
[Ekumenické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.vilemwalter.cz/dsa/

Duchovní služba Armády České republiky
Stránky vojenských kaplanů.
[Ekumenické stránky]
Celostátní
http://www.kaplani.army.cz

Dům Setkání - křesťanské rekreační a školící středisko v Krkonoších
Programy pro rodiny s dětmi - tábory rodin, zážitkové víkendy pro otce s dětmi syny, matky s dcerami, manželská setkání Duchovní obnovy pro muže a ženy Volné rekreace pro širokou křesťanskou veřejnost
[Křesťanské stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Trutnov | Svoboda nad Úpou
http://www.alberice.setkani.org

Evropský festival duchovní hudby
Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním neprofesionálních pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu, založený v roce 1997 Spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Plzeň | Celodiecézní
http://www.fdh.sumavanet.cz

Exercicie na moři
Duchovně - adrenalínová pouť pod vedením zkušených duchovních a námořních kapitánů, kteří Vám pod vedením Ducha svatého umožní poznat dálky moří a hlubiny vlasního nitra. Bůh ocení odvážné srdce, úsměv na tváři i kapku potu.
[Křesťanské stránky]
Celostátní
http://www.loweold.com

Exercicie na moři
Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů. Výjimečné zážitky (nejen duchovní), budování kolektivu, duchovní růst a sebepoznání.
[Křesťanské stránky]
Zahraniční
http://www.loweold.com

Exodus, občanské sdružení
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.homosexualita.cz/

Farnost, Orel a oddíl Orlomon Těšany
Naše organizace se zaměřuje především na vytváření aktivit pro děti a mládež. Náš oddíl Orlomon pořádá dvoudenní hry, tábory, děti zpívají, učí se skautským dovednostem a poznávají okolí. Příběh se odvíjí od celoroční hry.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Modřice | Těšany
http://www.oreltesany.wz.cz

FATYM
Farní tým Vranov nad Dyjí a Přímětice-Bítov.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Vranov nad Dyjí | Vranov nad Dyjí
http://www.fatym.com/

Hospice.cz
[Ostatní stránky]
Celostátní
http://www.hospice.cz

Chlapi.cz - Web o mužské spiritualitě
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.chlapi.cz/

Iustitia et Pac
Rada při České biskupské konferenci.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.iupax.cz/

Katechetická sekce ČBK
[Katolické stránky]
Celostátní
http://katechet.cirkev.cz/

Katechetické středisko Arcibiskupství pražského
[Oficiální katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://adks.apha.cz/

Katolická charismatická konference
Katolická charismatická konference 2008 se uskuteční od 9. do 13. července 2008 v Brně na výstavišti BVV.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://konference.cho.cz

Kavárna ÕDE
Misijní kavárna v centru Olomouce. Nápoje, studená jídla, estonské speciality, klášterní produkty. Pořádáme kulturní akce - výstavy, přednášky apod.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.cafeode.webnode.cz

KDU-ČSL Týnitě nad Orlicí
Facebookový profil KDU-ČSL Týniště nad Orlicí
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.facebook.com/kducslTnO/

Komunita Chemin Neuf
Komunita Chemin Neuf je římskokatolickou komunitou s povoláním k ekumenismu. Zrodila se z modlitebního společenství v Lyonu (ve Francii) v roce 1973. V současnosti má přes 1300 členů, kteří pocházejí z mnoha zemí.
[Ekumenické stránky]
Celostátní
http://www.chemin-neuf.cz

Kostel Všech Svatých v Plzni na Roudné
Neoficiální web na podporu kostela Všech Svatých v Plzni na Roudné.
[Ostatní stránky]
Diecéze Plzeň
http://www.kostelvsechsvatych.cz/

Kostely v Brně
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://kostely.bigweb.cz/

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát IV. pražský | Praha - Karlín (u kostela sv. Cyrila a Metoděje)
http://www.kppp.cz/

Kurs přípravy na manželství
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://prosnoubence.webnode.cz/

Liga pár páru
Přirozené plánování rodičovství.
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Kladno | u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno
http://www.lpp.cz/

Memorandum za nápravu vztahu státu a církví
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Přerov | Kokory
http://www.cirkev-stat.org/

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
ICEJ - Česká pobočka
[Křesťanské stránky]
Celostátní
http://www.icej.cz/

Ministranti - Čtyrák
[Ostatní stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://minictyrak.sdb.cz/

Misijní banka ubožáků o.s.
Laické misijní a rozvojové sdružení, podporující mladé domorodé rodiny i jednotlivce, sirotky, staré i nemocné v Tanzánii, a to ve vlastní misijní stanici Allamano Agape ve vesnici Kamsamba - diecéze Mbeya i několika dalších lokalitách.
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát II. pražský | Praha - Smíchov (u kostela sv. Václava)
http://www.agapembu.eu

Modlitba za školu
Jóó tak tohle je ta správná stránka, na kterou by ses měl podívat pokud chceš něco udělat pro svoji školu a své spolužáky. Vřele doporučuji
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Jilemnice | Jilemnice
http://www.modlitba.vitej.net

Moravsko-slezská křesťanská akademie
[Ekumenické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.mska.biz/

Mozaika pro Tábor
Cílem akce je finančně podpořit Celostátní setkání mládeže v Táboře 2007.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.mozaikaprotabor.cz/

Nadace pro radost
Nadace pro výstavbu salesiánského střediska mládeže v Brně - Líšni.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-Líšeň
http://www.nadaceproradost.org/

Nadace Racek
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://nadace.racek.org/

Nadační fond Campianus
Web Nadačního fondu Campianus, který seznamuje s Mezinárodním projektem na stavbu koncertních varhan v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské ulici v Brně.
[Ostatní stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-Jezuité
http://www.campianus.eu

Nesvátostná manželství
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.nesvatostnamanzelstvi.wz.cz/

Nezisková organizácia Áno pre život
Poskytovanie sociálnej pomoci pre tehotné ženy a matky s deťmi-obete domáceho násilia.
[Ostatní stránky]
Zahraniční
http://www.anoprezivot.sk

Občanské sdružení Matice velehradská
Občanské sdružení usilující o duchovní, kulturní a hmotný rozvoj Velehradu
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Uherské Hradiště | Velehrad
http://www.maticevelehradska.cz/

Občanský institut
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.obcinst.cz/

Orel
Křesťanská sportovní organizace.
[Ekumenické stránky]
Celostátní
http://www.orel.cz

Papežská misijní díla
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Trutnov | Špindlerův Mlýn
http://www.misijnidila.cz/

Pastorační středisko brněnské diecéze
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | Celodiecézní
http://pastorace.biskupstvi.cz/

Pastorační středisko Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | Celodiecézní
http://www.vira.cz/ruzne/ps.php

Petrov
Sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | Celodiecézní
http://www.sdruzenipetrov.cz

Plenární sněm Katolické církve v ČR
[Katolické stránky]
Celostátní
http://snem.cirkev.cz/

Pohřebiště.cz
Databáze církevních hřbitovů v ČR včetně GPS lokalizace.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.pohrebiste.cz

Pontifical Council for Justice and Peace
[Oficiální katolické stránky]
Zahraniční
http://www.justpax.it/pcgp/eng/home_eng.html

Poutní a exerciční dům Stojanov
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Uherské Hradiště | Velehrad
http://www.stojanov.cz/

Poutní a jiné zájezdy - cestovní agentura
Internetová cestovní agentura specializující se na poutní zájezdy do Izraele a na další hluboká místa po celém světě (např. do Petry, Santiago de Compostela, Fatimy, Lurd, Říma...)
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.poutnizajezdy.cz

Pražská obec ES
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://obeces.euweb.cz/

ProChrist 2006
Mezinárodní evangelizační projekt.
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.prochrist.cz/

Sdružení pěstounských rodin
[Ostatní stránky]
Celostátní
http://www.pestouni.cz/

Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cormier.cz/

Sdružení svatého Isidora ze Sevilly
Sdružení je společenstvím fyzických osob, sdružených za účelem společného rozšiřovaní křesťanských hodnot, vzdělávání a osvěty v oblasti křesťanství a prevence náboženské nesnášenlivosti v hromadných sdělovacích prostředcích.
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Náchod | Náchod
http://sdruzeni.isidorus.net/

Sdružení Telepace
[Ostatní stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Ostrava
http://telepace.hyperlinx.cz/

Simeon.cz
Web pro aktivní seniory a jejich přátele.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.simeon.cz

Skauti Evropy
ASSE (Asociace skautek a skautů Evropy) je českou větví Mezinárodní unie skautek a skautů Evropy - Federace evropského skautingu (UIGSE-FSE). Toto hnutí představuje trochu jiný pohled na skauting, než jaký se postupem času vyvinul v českých zemích.
[Ostatní stránky]
Celostátní
http://www.fse.cz

Spolčo kluků Strážnice
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Veselí nad Moravou | Strážnice - Panna Maria
http://www.spolcokluku.estranky.cz/

Spolčo rodin Strážnice
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Veselí nad Moravou | Strážnice - Panna Maria
http://www.spolcorodin.estranky.cz/

Společenství Archa
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.archa-community.cz/

Společenství mládeže Vavřineček
Společenství mládeže z Jilemnicka. Zpíváme, scházíme se, modlíme a vůbec prožíváme spolu spousty nezapomenutelných chvil.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Jilemnice | Jilemnice
http://spolco.jilemnicko.cz

Společnost pro církevní právo
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://spcp.prf.cuni.cz/

Společnost pro duchovní hudbu
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.sdh.cz/sdh_htm/

Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.marianskysloup.cz

Staré páky
[Katolické stránky]
Celostátní
http://frame.newton.cz/spaky/

Stránky ministrantů brněnské diecéze
Stránky se zaměřují na akce pro ministranty, které se pořádají v diecézi brněnské a snaží se jim zajistit úplný servis včetně informací dopravy na jednotlivé akce apod.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | Celodiecézní
http://www.ministrantibrno.estranky.cz

Studio Telepace
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Ostrava
http://www.telepace.cz/

Tábor JUMP
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Telč | Kostelní Vydří
http://www.cho.cz/jump/

Teátr Víti Marčíka
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.teatr.cz/

Třetí řád svatého Františka z Pauly
paulánští terciáři
[Oficiální katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Vranov u Brna
http://tretiradnejmensich.webnode.cz/

Umělecké sdružení Elgar
[Ostatní stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.elgar.cz/

Unie katolických žen
[Katolické stránky]
Celostátní
http://ukz.katolik.cz/

Velehrad 2005
Dny lidí dobré vůle 3.-5.7.2005
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Uherské Hradiště | Velehrad
http://www.velehrad2005.cz/

Vězeňská duchovenská péče
[Ekumenické stránky]
Celostátní
http://vdp-cz.info/

www.40DA.cz
Akce: Čtyřicet dnů bez alkoholu
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.40da.cz

YMCA Setkání
[Ekumenické stránky]
Celostátní
http://www.setkani.org/

YMCA, křesťanské sdružení mladých lidí
[Ekumenické stránky]
Celostátní
http://www.ymca.cz/