Augustiniánské opatství na Starém Brně
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-Staré Brno
http://www.opatbrno.cz/

Benediktini Rajhrad
[Ostatní stránky]
Diecéze Brno | děkanát Modřice | Rajhrad
http://benediktini.gzk.cz

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Praha - Břevnov
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát II. pražský | Praha - Břevnov (u kostela sv. Markéty)
http://www.brevnov.cz/

Benediktinské opatství Rajhrad
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Modřice | Rajhrad
http://www.rajhrad.cz/benediktini/

Centrum Aletti Velehrad - Roma v Olomouci
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://www.aletti.cz

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska Havířov
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Karviná | Havířov - sv. Anna
http://www.csmdonbosco.cz/

Cisterciácký klášter Vyšší Brod
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát Český Krumlov | Vyšší Brod
http://www.klaster.vyssibrod.cz/

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.jesuit.cz/

Dominikánský klášter a kostel Nalezení sv. Kříže, Znojmo
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Znojmo | Znojmo-sv.Kříž
http://mujweb.cz/kultura/svkriz/

Dům Ignáce Stuchlého
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Vizovice | Fryšták
http://www.disfrystak.cz/

Františkánská mozaika
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.regalado.estranky.cz/

Františkánský klášter v Hájku
Stránky poutníků františkánského kláštera v Hájku. Seznamují s historií kláštera, historií františkánů v Čechách a na Moravě, zdůrazdněna osobnost františkánského kazatele Damascena Marka, program poutí, aktuality
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Kladno | Unhošť
http://klasterhajek.ic.cz/index.html

Hora Matky Boží Králíky, klášter redemptoristů
Stránky kláštera redemptoristů na Hoře Matky Boží u Králík
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Ústí nad Orlicí | Králíky
http://kraliky-klaster.cz

Hospitálský řád sv.Jana z Boha - Milosrdní bratři
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-sv.Leopold
http://www.milosrdni.cz

Institut františkánských studií
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://web.katolik.cz/ifs/

Jablonné v Podještědí
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s hrobem sv. Zdislavy, dominikánský klášter.
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Česká Lípa | Jablonné v Podještědí
http://www.zdislava.cz

Jabok
Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.jabok.cz

Kalvárie - Jaroměřice u Jevíčka
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Svitavy | Jaroměřice u Jevíčka
http://www.sweb.cz/jaromerice.kalvarie/

Kapucínský klášter v Brně
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.volny.cz/kapucini.brno/

Karmelitánská misie ve Středoafrické republice
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.pragjesu.info/cs/africka_misie.htm

Kartuziáni
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.kartuzija-pleterje.si/

Katalóg slovenských farských úradov
Katalóg slovenských farských úradov, rehoľných a iných spoločenstiev, cirkevných škôl a pod...
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.farskyurad.sk

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Kladno | Slaný
http://www.klasterslany.cz/

Klášter dominikánů Plzeň
[Katolické stránky]
Diecéze Plzeň | vikariát Plzeň - město
http://plzen.op.cz/

Klášter premonstrátů Milevsko
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát Písek | Milevsko
http://www.milevskoklaster.cz/

Klášter premonstrátů Teplá
[Katolické stránky]
Diecéze Plzeň | vikariát Cheb | Teplá - Klášter
http://www.klastertepla.cz/

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)
Mužská řeholní kongregace katolické církve.
[Ostatní stránky]
Diecéze Plzeň | vikariát Cheb | Teplá - Klášter
http://www.petrini.cz

Kongregace kněží Mariánů
Informace o mariánech.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.mariani.ic.cz/

Kongregace kněží Nejsvětější svátosti - Eucharistiáni
[Katolické stránky]
Zahraniční
http://www.eucharistie.cz/

Kongregace Misionářů Klaretiánů
Katolicý řád, řeholní život, mužské řehole, misijní působení v Katolické církvi
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát II. pražský | Praha - Dejvice (u kostela sv. Matěje)
http://www.klaretiani.isidorus.net/

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - Redemptoristé
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.cssr.cz

Kostel sv. Jiljí, Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský | Praha - Staré Město (u kostela sv. Jiljí)
http://www.jilji.cz/

Loreta, poutní místo
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.loreta.cz

Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost
[Katolické stránky]
Celostátní
http://maltezskapomoc.cz/

Minorité v Brně
Klášter a farnost u minoritů v Brně.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-sv.Janů
http://brno.minorite.cz

Minorité v ČR
Stránky Řádu minoritů v České republice
[Katolické stránky]
Celostátní
http://minorite.cz

Minorite v Praze
Stránky kláštera minoritů v Praze
[Křesťanské stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://praha.minorite.cz

Misionáři Saletini v Čechách
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.saletini.cz/

Nadace pro radost
Nadace pro výstavbu salesiánského střediska mládeže v Brně - Líšni.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-Líšeň
http://www.nadaceproradost.org/

Opatství Emauzy
Benediktinské opatství založené v roce 1347 Karlem IV. původně pro slovanské benediktiny se staroslověnskou liturgií.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.emauzy.cz

Otcové pasionisté
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Svitavy | Jaroměřice u Jevíčka
http://sweb.cz/jaromerice.kalvarie/pasio.htm

Petríni
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.petrini.cz

Pražské Jezulátko
Chrám Panny Marie Vítězné, Praha
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://www.pragjesu.info/

Provincie bratří františkánů
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.ofm.cz/

Řád karmelitánů
[Oficiální katolické stránky]
Celostátní
http://www.karmel.cz

Řád kazatelů - Dominikáni
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.op.cz/

Řád menších bratří kapucínů
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.kapucini.cz/

Římskokatolická farnost Brumov-Bylnice
Informace o životě farnosti a o řádu Kněží Mariánů Neposkvrněného Početí Panny Marie.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Valašské Klobouky | Brumov
http://www.farnostbrumov.ic.cz

Římskokatolická farnost Klokoty
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát Tábor | Tábor - Klokoty
http://sweb.cz/klokoty/

Římskokatolická farnost Stará Boleslav
[Oficiální katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát Stará Boleslav | Stará Boleslav
http://www.staraboleslav.com/

Salesiáni Dona Boska
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.sdb.cz/

Salesiáni Dona Boska Pardubice
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Pardubice | Pardubice
http://www.pardubice.sdb.cz/

Salesiáni Dona Boska v Ostravě
Středisko volného času, studentská kolej, kostel sv. Josefa, komunita.
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Ostrava
http://ostrava.sdb.cz/

Salesiáni Dona Boska Zlín
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Zlín | Zlín
http://www.zlin.sdb.cz/

Salesiánské hnutí mládeže
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.shm.cz/

Salesiánské středisko mládeže
Dům dětí a mládeže Rumburk - Jiříkov
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Děčín | Rumburk
http://www.rumburk.farnost.cz/stredisko/

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice
[Katolické stránky]
Diecéze České Budějovice | vikariát České Budějovice - město
http://www.sasmcb.sdb.cz/

Salesiánské středisko mládeže Brno - Líšeň
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-Líšeň
http://lisen.sdb.cz/

Salesiánské středisko mládeže Brno - Žabovřesky
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Brno-Žabovřesky
http://brno.sdb.cz/

Salesiánské středisko mládeže Kobylisy
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát IV. pražský | Praha - Kobylisy (u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
http://www.sdb.cz/sasmkob/

Salesiánské středisko mládeže Plzeň
[Katolické stránky]
Diecéze Plzeň | vikariát Plzeň - město
http://www.sdbplzen.cz/

Salesiánské středisko mládeže Teplice
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Teplice | Teplice v Čechách
http://www.teplice-city.cz/sasm/

Salesiánský magazín
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://magazin.sdb.cz

Salve - revue pro teologii a duchovní život
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Hradec Králové | Hradec Králové I
http://salve.op.cz/

Suverenní řád maltézských rytířů České velkopřevorství
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://smom.cirkev.cz/

Tisková misie kongregace Redemptoristů
Tisková misie fungující při klášteře na Hoře Matky Boží u Králík, vydávání životopisů svatých a další duchovní literatury.
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Ústí nad Orlicí | Králíky
http://www.tiskovamisie.cz

Trapistický klášter Nový Dvůr
[Katolické stránky]
Diecéze Plzeň
http://www.novydvur.cz/

Vranov u Brna
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, poutní místo, farnost, Pauláni, Školské sestry.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno | Vranov u Brna
http://www.dc-vranov.cz